Vrienden

Iedereen, die Toonkunstkoor Amsterdam een warm hart toedraagt, is van harte welkom bij onze Vriendenstichting. De bijdragen van onze Vrienden maken het onder meer mogelijk dat wij onze concerten en compositieopdrachten kunnen blijven realiseren.

Toonkunstkoor Amsterdam wil bijzondere eigen producties presenteren - met name koorwerken uit de 19de, 20ste én 21ste eeuw - en samenwerken met vooraanstaande ensembles en solisten. Daarnaast geeft Toonkunstkoor Amsterdam regelmatig compositieopdrachten om zo bij te dragen aan de 21ste-eeuwse koormuziek. Hieraan zijn meer kosten verbonden dan uit eigen middelen kunnen worden voldaan.

U kunt ons helpen onze doelstellingen te verwezenlijken door Vriend te worden van Toonkunstkoor Amsterdam. Met een jaarlijkse bijdrage van tenminste € 25 bent u al lid van onze Vriendenstichting.

Uit dank voor die zo nodige en gewaardeerde steun hebben Vrienden recht van voorbespreking voor gegarandeerd minimaal twee goede plaatsen voor onze eigen concerten. Uiteraard voor de traditionele uitvoering van de Matthäus Passion op Goede Vrijdag in het Concertgebouw, maar ook voor de overige eigen producties, twee tot drie keer per jaar.

Interesse?

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan vrienden@toonkunstkoor.nl
met uw naam, postadres en e-mailadres.
Mogen wij u binnenkort welkom heten?